Charitatívna akcia „Tatranský Mikuláš“  pre ľudí bez domova v Útulku vo Svite

Žiaci SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci pripravili mikulášske darčekové balíčky pre deti prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení. Veľké ,,ĎAKUJEME“ patrí aj členke rady školy pani Anne Schlosserovej a všetkým štedrým ľuďom, ktorí týmto gestom spríjemnili deň Mikuláša rodinám s deťmi  v tejto neľahkej dobe.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.