Múdra sova 2023

16. novembra 2023 obyvatelia Domova pod Tatrami sa opäť zapojili do vedomostného kvízu Múdra sova 2023. Medzi sebou súperilo päť súťažných tímov, ktorí si preverili svoje vedomosti v piatich okruhoch. Prvý bol zameraný na všeobecný prehľad a pozostával z 15 otázok. V druhom kole mali do tajničky ukrývajúcej 18 dopravných značiek  doplniť správne písmená. Tretí okruh preveril orientáciu klientov v čase, určovali deň v týždni, dátum, mesiac a rok. Potom dopĺňali do slov chýbajúce písmená a ak správne doplnili, bolo to až 24 zvierat. Štvrtou oblasťou bola osemsmerovka, do ktorej sa skrylo šesť ľudských emócií. V rozstrelovej osovej súmernosti mali  klienti dokresliť druhú polovicu obrázka a tu súperili o 2. miesto a 3. miesto. Niektorí naši prijímatelia sociálnej služby mali záujem a mimosúťažne si vyskúšali otázky z tohto vedomostného kvízu. Zvíťazili súťažiaci z oddelenia C a k nim ide SOVA MÚDROSTI, na 2. mieste boli súťažiaci z oddelenia F a 3. miesto patrí tímu z oddelenia B. Inštruktorom sociálnej rehabilitácie ďakujeme za prípravu i organizáciu kvízu. Víťazom srdečne blahoželáme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.