Nadácia Chemosvit opäť podporila CSS Domov pod Tatrami Batizovce

Spolupatričnosť so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi Nadácia Chemosvit každoročne pretaví do konkrétnej formy pomoci. Je dôležitým sponzorom CSS v oblasti ochrany zdravia, materiálneho vybavenia a finančnej podpory. Aj v roku 2018 pomohla nášmu zariadeniu tým, že venovala Senior boxy, ktoré boli prerozdelené na jednotlivé oddelenia nášho zariadenia. Obsahom balíkov sú hygienické potreby a komplexný edukačný materiál na zlepšenie kvality života našich klientov. Zároveň prispejú aj k zlepšeniu celkového pohodlia klientov z hľadiska osobnej hygieny.

Vyzdvihujeme otvorenosť Nadácie Chemosvit podporovať ľudí s ťažkým zdravotným stavom a sprevádzať ich neľahkou životnou situáciou.

            Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami vyjadruje srdečné poďakovanie za podporu našich klientov a za to, že prostredníctvom nej môžeme urobiť ďalší krok k zlepšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

DSC04979

DSC04986

DSC04977

Bookmark the permalink.

Comments are closed.