Výtvarné práce klientov uspeli na 23. ročníku súťažnej prehliadky prác

Klienti z nášho zariadenia zaslali svoje výtvarné diela do výtvarnej súťaže. Úspešní z nich sa zúčastnili na 23. ročníku súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím – Výtvarný salón ZPMP 2018. Slávnostná vernisáž sa konala 22. novembra 2018 v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Tento ročník sa niesol v duchu témy V krajine snov. Výstava potrvá ž do 10. januára 2019 a bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Kultúru znevýhodnených skupín podporili aj Lesy Slovenskej republiky, š. p. a  Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene  v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene a Domovom sociálnych služieb Symbia vo Zvolene.

Cieľom výstavy bolo oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním ľudí s mentálnym postihnutím ako aj so spôsobom, akým stvárňujú okolitý svet. Zapojilo sa až 36 účastníkov – domovov sociálnych služieb a ďalších účastníkov i jednotlivcov. O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota v zložení výtvarníčka, akademický maliar a výtvarník.

Práce našich klientov zaujali odbornú porotu. Jozef Slavkovský sa zapojil s výtvarnou prácou pod názvom Na dedine, za ktorú získal Cenu za stvárnenie témy V krajine snov. Odniesol si diplom a vecné ceny. Pavol Rarog získal cenu v kategórii  jednotlivcov za kresbu, súbor prác pod názvom V Levoči, Architektúra. Taktiež získal diplom a vecné ceny.

IMG_9731

IMG_9742

diplom

Bookmark the permalink.

Comments are closed.