Nadácia Chemosvit podporuje Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach

DSC00938DSC00934Nadácia Chemosvit svojou dobročinnosťou a ochotou pomáhať patrí k organizáciám, ktoré v našom regióne v nemalej miere podporujú rôzne sociálne projekty. Problémy, s ktorými sa potýka náš región im nie sú ľahostajné a svoju priazeň v tejto oblasti prejavujú nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi.
Jednou z ich oblastí pomoci je i podpora Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami (ďalej len CSS) v Batizovciach. Podobne ako v minulom roku, i tohto roku Nadácia Chemosvit poskytla tomuto zariadeniu hodnotný finančný dar na podporu kvalitného vybavenia fyzioterapie. Vďaka tejto pomoci bola zakúpená parafínová vanička a ohrievač nosičov tepla pri použití jednak parafínu, ale i rašeliny.
Rehabilitácia a fyzioterapia sa v CSS poskytuje už od konca 80-tych rokov a pôvodné vybavenie už stráca svoju funkčnosť. Je nutné hlavne pre zachovanie štandardu v poskytovaní týchto služieb klientom CSS, postupne obnoviť všetko prístrojové vybavenie fyzioterapie. Tieto služby slúžia jednak na doliečovanie zlomenín alebo na spomalenie progresívneho postupu rôznych telesných porúch a chorôb u klientov tohto zariadenia, ale aj na preventívnu regeneráciu organizmu. Spravidla každý klient dvakrát v kalendárnom roku absolvuje rehabilitačnú kúru, ktorú mu predpíše praktický lekár na odporučenie odborného lekára, fyzioterapeutky alebo hlavnej sestry CSS. V zariadení sú na túto činnosť zriadené dve miestnosti. Jedna miestnosť slúži na vykonávanie tzv. „mokrej terapie“ – hydroterapia, perličkový kúpeľ a druhá tzv. „suchej terapie“ – elektroliečba, ultrazvuk, parafín, biolampa, masáže.
CSS v Batizovciach si váži poslanie Nadácie Chemosvit a ich ochotu podporovať ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí žijúcich v zariadení sociálnych služieb.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.