Naši klienti uspeli vo výtvarnej súťaži

V júni roku 2017 sa prijímatelia sociálnej služby z nášho zariadenia zapojili so svojimi dielami do výtvarnej súťaže pod názvom V krajine usmiatych sŕdc. Súťaž prebiehala pod záštitou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi a Domova sociálnych služieb „Náš dom“ v Spišskej Novej Vsi. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií a to Príroda, Z ríše zvierat 3D – ART.

Ceníme si talenty a šikovnosť našich klientov a patrí im srdečné poďakovanie za to, že úspešne reprezentujú Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach nielen vo výtvarných súťažiach, ale niektorí z nich aj v športových olympiádach. V tomto ročníku súťaže organizátori súťaže našim klientom udelili tieto ocenenia:

Štefan Dzedzina – 1. miesto v kategórii Príroda

Štefan Dzedzina – 1. miesto v kategórii Z ríše zvierat

Štefan Dzedzina – 2. miesto v kategórii 3D – ART

Ingrid Topláková – 3. miesto v kategórii Príroda

Eva Dvoržáková – 3. miesto v kategórii 3D – ART

 Špeciálnu cenu poroty získala Eva Dvoržáková.

Poďakovanie a špec cena

1 miesto Dzedzina Z ríše zvierat

1 miesto Dzedzina Príroda

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.