Navštívili nás sestry Uršulínky

Sestry z Rímskej únie Rádu sv. Uršule sa vo farnosti Batizovce zúčastnili na odhalení pamätnej tabule na rímsko-katolíckej fare. Svojou vzácnou návštevou v nedeľu 25.7.2021 poctili aj náš domov. Klienti boli milo prekvapení i potešení touto návštevou. Svoj odkaz zanechali aj v kronike Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach. Rehoľným sestrám ďakujeme za milú návštevu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.