Navštívili sme park Mini Slovensko v Liptovskom Jáne

Po dlhom čase plnom obmedzení pre COVID-19 sme všetci spolu – klienti aj zamestnanci boli na výlete v Liptovskom Jáne. Cestou autobusom sme si zaspievali všelijaké slovenské pesničky a tak nám cesta rýchlo ubehla. Klienti sa tešili, že konečne mohli ísť na spoločný výlet a 16. jún 2022 prežili mimo nášho zariadenia. Jedinečný park miniatúr vybraných slovenských kultúrnych pamiatok a prostredie lesoparku sa všetkým veľmi páčili a pekné počasie znásobilo úžasné zážitky z výletu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.