Víťazstvo na Národných hrách Špeciálnych olympiád Slovensko

Národné hry Špeciálnych olympiád Slovensko sa konali 13. júna 2022 v Banskej Bystrici a otvoril ich primátor Banskej Bystrice pán Ján Nosko. V šiestich športoch súťažilo vyše 200 zdravotne znevýhodnených športovcov. Naši klienti Ingrid Topláková, Štefan Dzedzina, Dionýz Gemza a Patrik Pecha reprezentovali naše zariadenie v atletike a dosiahli veľmi pekné výsledky. Dve 2. miesta vybojovali v behu na 50 metrov zásluhou Ingrid Toplákovej a Patrika Pechu. Naši športovo nadaní klienti získali aj dve 5. miesta, ktoré obsadil Štefan Dzedzina v skoku z miesta a Dionýz Gemza v behu na 50 metrov. Aj napriek horúcemu počasiu klienti bojovali o popredné priečky, podali výborné výkony a boli úspešní. Klienti Domova pod Tatrami sa na týchto hrách stretli aj s členkou MOV Dankou Bartekovou a olympijským víťazom Matejom Tóthom a zo stretnutia si odniesli veľmi pekný zážitok. Počas hier klientov sprevádzali inštruktorky sociálnej rehabilitácie pani Mária Pajerchínová a pani Anna Slezáková.

Klientom srdečne blahoželáme k úspešnému umiestneniu. Inštruktorkám sociálnej rehabilitácie ďakujeme za to, že klientov trénovali a prajeme veľa zdaru do ďalších súťaží.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.