Potravinová pomoc pre rodiny s deťmi vo forme vzoriek syrov cottage cheese od spoločnosti FOR – TRABE, s.r.o.

Rodinkám s deťmi v neľahkej finančnej situácii veľmi dobre padla potravinová pomoc vo forme vzoriek chutných  syrov cottage cheese od spoločnosti FOR-TRABE, s.r.o.   Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.