Púť na Mariánsku horu 2022

Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči je miestom pokoja a načerpania duchovných síl mnohých pútnikov a rovnako aj našich klientov. V období prísnych obmedzení pre pandémiu COVID-19 sme sa dva roky púte nezúčastňovali a klientom veľmi chýbala svätá omša na Mariánskej hore, ktorú pre nás všetkých slúžil pán farár Pavol Vaňovský. Ďakujeme mu za pekné duchovné slová. Spoločné modlitby veriacich predniesla pani Helena Petrášová, žijúca v Domove pod Tatrami úctyhodných 57 rokov.

Keďže sa tohtoročná púť niesla v duchu hesla „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti – Rok rodiny a X. svetové stretnutie rodín v Ríme“, aj klienti vnímali ako svoju rodinu zamestnancov, ktorí ich sprevádzali, opatrovateľky, ktoré ich na púť pripravili, dali pekné oblečenie a kuchárky, že sa postarali o občerstvenie. Za to patrí všetkým veľké poďakovanie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.