Výtvarné diela klientov na výstave UMEANO

Kultúrno-komunitný priestor Hory Doly v Liptovskom Mikuláši bol miestom, kde klienti Domova pod Tatrami v Batizovciach vystavovali svoje výtvarné práce. Výstava pod názvom UMEANO trvala od 29. júla 2022 do 26. augusta 2022. KLienti tvorili svoje diela vo výtvarnom ateliéri v našom domove pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie Mgr. Kristíny Staňovej. Mať svoje obrazy na výstave bolo pre klientov ocenením ich snahy i zručnosti a povzbudením do ďalšej aktivity.

Ako tvoria klienti s mentálnym a telesným hendikepom a čo je arteterapia? Je možné nadobudnúť radosť zo života skrz vlastnú tvorivú činnosť? – to bolo témou výstavy i ponukou  pre jej návštevníkov, ako dostať odpovede na tieto otázky. Prijmite aj vy pozvanie a nahliadnite do nášho ateliéru.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.