Navštívili sme Spišskú Sobotu

Uvoľnenie obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19 prinieslo našim prijímateľom možnosť zúčastniť sa na zaujímavej aktivite.

Špecializované pracovisko (oddelenie umenia) Podtatranskej knižnice v Poprade – Spišskej Sobote navštívili dňa 14.6.2021 a nechýbala ani prehliadka historického centra Spišskej Soboty. Zamestnanci knižnice pre klientov pripravili aktivity s prvkami arteterapie a biblioterapie. Spoločne si pozreli motivačné video a kolážou vytvorili obraz slnečnej oblohy, ktorý symbolizoval nádej. Nádej, ktorú v živote nesmieme strácať……

Zároveň touto cestou srdečne ďakujeme zamestnancom Podtatranskej knižnice v Poprade- Spišskej Sobote za to, že sa venovali klientom Domova pod Tatrami v Batizovciach a prispeli ku kultúrnemu obohateniu ich každodenného života.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.