Milé darčeky

Klienti Domova pod Tatrami získali viacero nových, priateľov, ktorí ich zahrnuli drobnými darčekmi, pozornosťou a neskutočnou ľudskosťou. Pocit spolupatričnosti, dobra, lásky a to, že na klientov dobrí ľudia nezabudli, bol pre klientov veľmi dôležitý. O to viac v období pandémie plnej rôznych obmedzení. Vďaka Stellke Vitkovej sa mesiac jún 2021 začal v znamení pozornosti a ochoty obdarovať klientov milým darčekom. Spolu so svoju kamarátkami vyzbierala kozmetiku a zabalili to do vyzdobených balíčkov. Je chvályhodné, že táto mladá generácia pozitívne vníma prítomnosť ľudí so zdravotným postihnutím ako súčasť nášho života a snaží sa ich niečím obdarovať.

Srdečne ďakujeme Stellke Vitkovej za milé prekvapenie a prejav ľudskosti, ktorými zarhnula klientov Domova pod Tatrami.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.