Obdarovali nás k Medzinárodnému dňu šťastia

Prijímatelia sociálnej služby boli 19.3.2024 obdarovaní k Medzinárodnému dňu šťastia milými darčekmi so zdravou bylinkou. Je v nich ukrytý text „S láskou vytvorené deviatakmi SŠ Mierová 134, Svit“. Nielen to. Klienti sa veľmi tešili z návštevy pani riaditeľky školy Ing. Berezovskijovej, pani zástupkyne a dvoch žiačok, ktoré im osobne tieto darčeky odovzdali. Srdečne ďakujeme vedeniu školy a deviatakom za kreatívny nápad. Ako to videl jeden z našich klientov? – „Už to je šťastie, keď na nás myslia“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.