Obdarovali nás na štedrú večeru

Vďaka dobrovoľníckej aktivite PEČIE CELÁ DEDINA organizovanej Občianskym združením Harmónia Liptovská Teplička mali klienti nášho domova naozaj štedrú večeru v pravom slova zmysle. Lebo spolu s vianočným pečivom im odovzdali aj kúsok svojho srdca a svoj čas.

Všetkým dobrým ľuďom z Liptovskej Tepličky, ktorí sa zapojili do aktivity veľmi pekne ďakujeme za obohatenie sviatočného dňa klientov Domova pod Tatrami.

Naše poďakovanie patrí aj spoločnosti Torty Adriana za to, že na štedrovečernom stole nechýbali ani pekne vyzdobené a chutné koláče.

Vianočné melódie prijímateľa sociálnej služby a skvelého hudobníka p. Jána Kysackého a sviatočne prestreté stoly dodali štedrej večeri tú správnu atmosféru.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.