„Obrátený adventný kalendár“

Dňa 20. 12. 2019 sme po prvýkrát v našom zariadení privítali p. učiteľku Lenku, ktorá so svojimi deviatakmi zorganizovala zbierku sladkostí, kde hlavnou myšlienkou bolo podeliť sa so sladkosťami v prospech iných detí, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľke a deviatakom, že patria k tým, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.