Opäť sme uspeli vo výtvarnej súťaži

Naši nadaní klienti zaslali svoje výtvarné diela do výtvarnej súťaže. V júni roku 2019 súťaž prebiehala pod záštitou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej novej Vsi a Domova sociálnych služieb „Náš dom“ v Spišskej Novej Vsi. Tento ročník sa niesol v duchu témy „Ako to vidím ja“. Hlavným poslaním výstavy bolo oboznámiť verejnosť s výtvarným nadaním ľudí s mentálnym postihnutím ako aj so spôsobom, akým stvárňujú okolitý svet.

Práce našich klientov zaujali odbornú porotu  a úspešní z nich získali diplom a bohaté vecné ceny. Jozef Slavkovský získal Cenu poroty a umiestnil sa na 1. mieste. Zora Součková sa v kategórii Kombinovaná technika umiestnila na 2. mieste a taktiež na 2. mieste v kategórii Kresba. Aj Dáša Šidlovská získala Cenu poroty a obsadila 3. miesto. Všetkým klientom ďakujeme za reprezentáciu vo výtvarnej súťaži a výhercom srdečne blahoželáme.

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce vyjadruje srdečné poďakovanie Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi za spoluprácu v tejto výtvarnej súťaži a ocenenie našich klientov.

Jozko

Zorka

Daska

Bookmark the permalink.

Comments are closed.