Poďakovanie Nadácii Chemosvit za finančnú podporu Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach

Nadácia Chemosvit pravidelne pomáha a podporuje CSS Domov pod Tatrami. Ochota pomáhať zdravotne znevýhodneným ľuďom a finančná podpora radí nadáciu medzi vážených partnerov nášho zariadenia. Vďaka tejto ušľachtilej pomoci môže naše  zariadenie skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb a zároveň dodržiavať podmienky kvality poskytovania služieb klientom.

V roku 2017 nadácia darovala finančné prostriedky na zakúpenie sedacej súpravy do budovy Lipa, v ktorej v priebehu roka 2017 prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Pôvodná sedacia súprava v obývacej miestnosti bola značne opotrebovaná a nevhodná na bežné používanie. Nová sedacia súprava spĺňa špecifické potreby našich klientov po stránke hygienickej (je umývateľná) a terapeutickej, pretože je pevná a vhodne tvarovaná k sedeniu. Prispieva ku zvýšeniu pohodlia, pocitu domova a k skvalitneniu života klientov, ktorým jediným domovom je práve CSS Domov pod Tatrami.

CSS Domov pod Tatrami si váži odhodlanie Nadácie Chemosvit pomáhať ľuďom žijúcim v zariadení sociálnych služieb. Touto cestou vyjadrujeme nadácii srdečné poďakovanie za finančnú podporu.

DSC03865

DSC04418

DSC04417

DSC04419

Bookmark the permalink.

Comments are closed.