7. ples prijímateľov CSS Domov pod Tatrami

Dňa 1. februára 2018 sa v kultúrnom dome v Batizovciach konal už 7. ples prijímateľov sociálnej služby z nášho zariadenia.

Riaditeľka Ing. Danica Ďuricová svojim príhovorom, slávnostným prípitkom a úvodným tancom slávnostne otvorila tohtoročný ples. Do tanca nám hrala hudobná skupina Štyl z Veľkej Lomnice. Na ples prijali pozvanie aj klienti domova sociálnych služieb Domovina,  n. o. Žehra časť Hodkovce a ďalší hostia, medzi nimi aj pán starosta obce Batizovce JUDr. Gabriel Bodnár. Touto cestou ďakujeme obci Batizovce za sponzorský dar na ples a bezplatné poskytnutie spoločenskej miestnosti. Spestrením plesu boli súťaže, ktoré pre klientov pripravili zamestnanci ergoterapeutických dielní. Súťažili v stoličkovom tanci a v hre „praskanie“ čo najväčšieho počtu balónov. Študentky Strednej pedagogickej školy v Levoči vystúpili s pásmom scénického tanca, do ktorého sa zapojili aj niektorí klienti. CSS Domov pod Tatrami ďakuje študentkám za obohatenie programu plesu. Všetci účastníci plesu sa dobre zabávali, tancovali a zapájali sa aj do piesní v podaní hudobnej skupiny Štyl. Dôležitou časťou plesu bola voľba kráľa a kráľovnej plesu. V závere plesu prebehlo losovanie a odovzdávanie cien tomboly. Pre všetkých klientov to bol najkrajší okamih plesu, pretože každé oddelenie si vďaka sponzorom odnieslo bohatú tombolu.

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach srdečne ďakuje týmto sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly alebo finančne prispeli:

 1. Obecný úrad Batizovce
 2. Poľnohospodárske družstvo Batizovce
 3. Spoločnosť Tena SCA Hygiene Products AB
 4. Fires, s.r.o., Batizovce, Ing.Gašper
 5. Arjo Humanic SK, s.r.o, Ing. Hudák
 6. Ajva s.r.o., Gelnica
 7. Velička, spol. s.r.o., Poprad
 8. Sintra,spol. s.r.o., Poprad
 9. Perďochová, Likavka
 10. B B Slovaj Zuzana Budzáková, Kežmarok
 11. Dluking Trade, s.r.o.,Poprad
 12. Gros, s.r.o,Kežmarok
 13. Ovozel Sklovakia spol. s.r.o.,Poprad
 14. Domino, a.s.,Spišská Nová Ves
 15. Revmontel, s.r.o. Gerlachov
 16. Sovus,s.r.o. Poprad
 17. AG FOODS
 18. Fy Depend
 19. Kingfruits, s.r.o.
 20. Mäso-Tatry,s.r.o Svit
 21. Alfa Bio, s.r.o
 22. Lekáreň Lidická
 23.  FySeni
 24. Nadácia Chemosvit, Svit

DSC04431

DSC04430

DSC04421

DSC04473

DSC04513

DSC04540

20180201_193617

DSC04556

Bookmark the permalink.

Comments are closed.