Potravinová pomoc pre rodiny s deťmi vo forme vzoriek mliečnych výrobkov od spoločnosti FOR-TRABE, s.r.o.

V čase mimoriadnej krízovej situácie, keď viacerí prijímatelia prišli o prácu a svoj príjem, ich spoločnosť FOR-TRABE potešila vzorkami zdravých mliečnych výrobkov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.