Potravinová pomoc pre rodiny s deťmi vo forme vzoriek syrov cottage cheese od spoločnosti FOR – TRABE, s.r.o.

Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti FOR-TRABE, s.r.o., ktorá  potešila prijímateľov sociálnej služby chutnými  syrmi cottage cheese. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.