Robili sme opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii s narastajúcim počtom infikovaných prenosným ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky, v záujme ochrany zdravia prijímateľov útulku v rámci prijatých krízových opatrení sme nainštalovali zásobníky na dezinfekciu rúk na chodbách, v umyvárňach pre prijímateľov a miestnostiach pre zamestnancov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.