Súťažili sme na Olympiáde DSS „Náš dom“

Športové podujatie pod názvom Olympiáda DSS „Náš dom“ prebiehalo dňa 18.10.2018 pod záštitou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej vsi a Domova sociálnych služieb „Náš dom“ v Spišskej Novej Vsi. Na trinástom ročníku tejto súťaže reprezentoval naše zariadenie tím v zložení Mária Gašparová, Peter Laciak a Štefan Dzedzina. Športovými výkonmi potvrdili svoju zdatnosť v kolektívnom súperení, v ktorom vybojovali prvé priečky. Umiestnili sa na 1. mieste v štafetovom behu a na 3. mieste v člnkovom behu. V individuálnej disciplíne uspela Mária Gašparová, ktorá vybojovala 3. miesto v hode loptou na presnosť.

Srdečne blahoželáme k úspešnému umiestneniu.

P_20181018_094840

P_20181018_101808

P_20181018_125028

Bookmark the permalink.

Comments are closed.