Sviatosť kresťanskej dospelosti – birmovka – 25.10.2015

Sviatosť kresťanskej dospelosti – birmovka, aj takto sa označuje sviatosť, ktorú prijali 25.10.2015 dvaja mladí ľudia z nášho zariadenia – Michal Chlebovec a Dionýz Gemza. Bol to pre nich významý deň, ktorý sa navždy vryl do ich pamäti. Ich čisté a úprimné srdiečka v ten deň boli plné lásky a úprimnej radosti, ktorú prejavovali aj navonok aj napriek svojmu mentálnemu hadicapu.

Sv. omšu celebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup, ktorý prosil za birmovancov, aby im dobrotivý Boh udelil svojho Ducha so svojimi siedmimi darmi. Spolu s ním sv. omšu celebrovali miestny pán farár – Pavol Vaňovský a pán farár Alojz Chmelár zo Štrby.

Po homílii si birmovanci obnovili krstné sľuby a potom nasledoval samotný akt prijatia sviatosti. Každý birmovanec na pamiatku dostal Pamätný list, ktorý mu bude pripomínať tento slávnostný deň.

Po slávnostnej sv. omši sa v kaštieli konala oslava na počesť birmovancov, na ktorú boli pozvaní aj ich rodinní príslušníci a priatelia z nášho zariadenia, ktorí boli veľmi dojatí zo slávnosti.

Naše úprimné poďakovanie patrí pánu farárovi , ktorý sa počas 9- mesačnej prípravy venoval trpezlivo a s otcovskou láskou našim birmovancom a umožnil im prijať sviatosť birmovania.

DSC01213 DSC01209 DSC01205 DSC01200 DSC01199 DSC01197 DSC01179 DSC01170

Bookmark the permalink.

Comments are closed.