Triedenie odpadu témou workshopu

3. augusta 2023 sa prijímatelia zúčastnili na poučnom workshope, ktorého témou bolo triedenie odpadu. Počas neho sa dozvedeli a niektorí si aj zopakovali, čo patrí a nepatrí do jednotlivých nádob na separovaný odpad, ako naložiť napríklad s použitým plastovým téglikom z jogurtu alebo to, že plastový odpad sa ďalej recykluje a dajú sa z neho vyrobiť ďalšie veci. V praktickej ukážke mali klienti správne uložiť papier, sklo a plastový odpad do jednotlivých nádob na odpad. Odznelo aj to, že ak správne vytriedime odpad, chránime tým čistotu svojho okolia, ale hlavne chránime aj prírodu. A to je zmysel nášho nakladania s odpadom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.