Workshop na tému Čo robiť v prípade požiaru

Témou workshopu realizovaného 20. júla 2023 bolo Čo robiť v prípade požiaru a aj požiarne cvičenie i evakuácia klientov a zamestnancov z budovy Gaštan. Ako predchádzať požiaru, komu nahlásiť požiar, ako sa správať a čoho sa vyhýbať v prípade požiaru i ako použiť hasiaci prístroj klientom vysvetlila pani Ing. Hrebeňárová, požiarny a bezpečnostný technik. Počas praktickej ukážky použitia hasiaceho prístroja si aj klienti vyskúšali ako sa s ním manipuluje. Srdečne ďakujeme za poučný workshop.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.