Vodný volejbal

Slnečné júlové počasie a pekný priestor v parku pred kaštieľom ponúka klientom možnosť na športové hry. Vodný volejbal klienti Domova pod Tatrami veľmi dobre poznajú a tak inštruktori sociálnej rehabilitácie zorganizovali pre nich túto športovú súťaž. Všetci sa dobre zabavili, veď hra s vreckami naplnenými vodou okrem pravej súťažnej atmosféry má v sebe aj istú dávku humoru. Víťazné 1. miesto si vybojovali športovci z budovy Breza, na 2. mieste sa umiestnili súťažiaci z budovy Kaštieľ, 3. miesto patrí budove Gaštan. Na 4. mieste sa umiestnili súťažiaci z budovy Javor a na 5. mieste hráči z budovy Lipa. Víťazi si odniesli balíčky s rôznymi odmenami i sladkú medailu.
Všetkým srdečne blahoželáme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.