Vianočná pošta 2021

Vďaka dlhoročnej spolupráci so Spojenou školou, Mierová 134, Svit sa aj tento rok klienti z nášho zariadenia tešili z vianočných pozdravov. V rámci akcie „Vianočná pošta“ dostali od žiakov školy milé vianočné priania. Mnohí z klientov nemajú rodiny a tak ich vianočná pošta prekvapila, vyčarila úsmev a priniesla spestrenie predvianočných dní. Zároveň riaditeľka školy Ing. Elena Berezovskijová prostredníctvom riaditeľky PhDr. Kataríny Bolisegovej odovzdala klientom aj prekvapenie, ktoré pre nich škola pripravila. Vo veľkom balíku sa ukrývalo nielen množstvo sladkostí, ale aj veľká dávka lásky, pozornosti a ľudskosti mladej generácie.

Spojenej škole vo Svite vyjadrujeme srdečné poďakovanie za to, že ani tento rok nezabudla na ľudí s ťažkým  zdravotným znevýhodnením a cez vianočnú poštu im odovzdala pocity radosti, spolupatričnosti. Škole ďakujeme aj za to, že svojimi aktivitami sprostredkuje klientom pozitívne prežívanie toho, čo my ostatní v predvianočnom čase považujeme sa samozrejmé….

Bookmark the permalink.

Comments are closed.