„Obrátený adventný kalendár“

Dňa 22. 12. 2021 sme opäť v našom zariadení privítali p. učiteľky zo Spojenej školy sv. J. Pavla II. Poprad, ktoré so svojimi žiakmi zorganizovali zbierku sladkostí, kde hlavnou myšlienkou bolo podeliť sa so sladkosťami s deťmi, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľkám a žiakom, že patria k tým, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.