Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Archív dňa: 3. septembra 2015

Nadácia Chemosvit podporuje Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach

Nadácia Chemosvit svojou dobročinnosťou a ochotou pomáhať patrí k organizáciám, ktoré v našom regióne v nemalej miere podporujú rôzne sociálne projekty. Problémy, s ktorými sa potýka náš región im nie sú ľahostajné a svoju priazeň v tejto oblasti prejavujú nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi. Jednou z ich oblastí pomoci je i podpora Centra sociálnych […]

Čítať viac