Aktívny prijímateľ sociálnej služby

Zručný prijímateľ p. Ľubomír sa snažil pomôcť v každej situácii. Spríjemňoval pobyt ostatným prijímateľom hrou na varhanoch,  šil pre nich textilné rúška a podieľal sa aj na úprave okolia zariadenia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.