Potravinová pomoc pre rodiny s deťmi

K zlepšeniu nepriaznivej sociálnej situácie rodín s deťmi v našom zariadení prispela aj p. Silvia, ktorá týmto rodinám venovala potravinovú pomoc. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.