Daruj vianočné dobro 5.

OZ Rozpuk zorganizovalo dňa 23. 12. 2019 už 5. ročník akcie „Daruj vianočné dobro“. Vyzvali milých ľudí, aby podporili matky s deťmi v Útulku a podelili sa s dobrom, ktoré majú v sebe. Podujatie bolo zorganizované v budove železničnej stanice vo Svite, kde Skauti priniesli Betlehemské svetlo. Podujatie bolo sprevádzané speváckym vystúpením, podávaním vianočnej kapustnice a vianočného pečiva. Ďakujeme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.