Dni mesta SVIT

Pri príležitosti osláv 85. výročia založenia mesta Svit, ktoré boli sprevádzané bohatým kultúrnym programom, sa rodinky s detičkami mali možnosť skvele zabaviť a užiť si začínajúce leto plné zážitkov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.