Odovzdanie osvedčenia prijímateľom

Trénovanie pamäti sa v našom centre sociálnych služieb stalo jednou z pravidelných aktivizačných činností, ktoré prebiehajú každý týždeň skupinovou alebo individuálnou formou. Prijímatelia si v apríli 2024 s radosťou prevzali osvedčenia o úspešnom absolvovaní prvého bloku stretnutí Tréningov pamäti, ktoré im odovzdala naša sociálna terapeutka PhDr. Kristína Jurčo a sú dôkazom ich snahy a usilovnosti. Prijímateľom sociálnej služby srdečne blahoželáme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.