Opis zariadenia DSS

Opis zariadenia DSS
(organizačná jednotka CSS Domov pod Tatrami)

DSS v Batizovciach má vo svojom areáli 5 obytných budov označených pomenovaním: Kaštieľ, Lipa, Javor, Gaštan a Breza. Ďalej má budovu bývalej centrálnej kotolne, budovu garáže a stolárskej dielne, altánok a park. Dominantou DSS je Kaštieľ s jeho bývalou hospodárskou budovou (Lipa).

Kaštieľ prešiel v rokoch 1990 – 1996 generálnou rekonštrukciou. Na prízemí sa dnes nachádzajú kancelárie riaditeľa, vedúcich úsekov  a TH pracovníkov, registratúrne stredisko (archív) a kultúrno-spoločenská miestnosť s pódiom. Na poschodí je ubytovanie pre 30 klientov.

Budova Lipa má vytvorené ubytovanie pre 25 klientov. V suteréne sú zriadené šatne pre zamestnancov a miestnosti pre keramickú dielňu a dielňu výroby šperkov a tkania. V prízemí budovy sa nachádzajú čakáreň a miestnosť pre zubnú ambulanciu. V týchto priestoroch je zriadená i kaplnka, v ktorej sa pravidelne konajú sv. omše pre klientov DSS Batizovce a je zasvätená svätej Terézii z Lisieux (sv. Terezka Ježiškova).

V budove Breza (bývalé kancelárske priestory) na poschodí je vybudované tréningové bývanie pre 14 klientov. V druhej časti poschodia je telocvičňa, knižnica pre klientov a hosťovská miestnosť. Na prízemí budovy sa nachádzajú tri pracoviská ergoterapie – pečenie a varenie, vyšívanie, výroba upomienkových darčekov a umelecká dielňa spolu s miestnosťou na individuálne vzdelávanie klientov. V budove sú k dispozícii dva služobné byty.

V budove Javor je na prízemí vybudovaná práčovňa, rehabilitačné miestnosti, sklady zdravotného materiálu, pomôcok, šatňa zamestnancov a kaderníctvo. Na prvom poschodí poskytujeme ubytovanie pre 20 klientov. Na druhom poschodí je vytvorené ubytovanie pre 26 klientov.

V budove Gaštan je na druhom poschodí ubytovanie pre 25 klientov
Na prízemí sú skladovacie priestory kuchynskej prevádzky a na prvom poschodí kuchyňa s výdajňou stravy a jedálňou pre klientov a zamestnancov.

V areáli zariadenia je vybudovaný altánok s krbom, k dispozícii sú lavičky a park. V parku je vybudované pietne miesto pre zosnulých klientov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.