Poďakovanie Spojenej škole, Mierová 134, Svit za podporu Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach

Spojená škola na Mierovej ulici vo Svite spolupracuje s CSS v Batizovciach  niekoľko rokov. Spolupráca sa rozšírila aj do oblasti materiálnej podpory. Vďaka tejto nemalej pomoci môže naše zariadenie urobiť ďalší krok v procese zlepšovania kvality poskytovania sociálnych služieb.

     Finančné prostriedky z predaja na Vianočnom jarmoku DOBRA v decembri 2017 investovala do zakúpenia pingpongového stola, ktorý darovala nášmu zariadeniu. Je vítaným spestrením voľnočasových aktivít našich klientov. Má pozitívny vplyv na zdravotný stav, nakoľko stolný tenis pomáha pri zlepšovaní pohybových schopností klientov, orientácie v priestore a pri udržiavaní pozornosti i vnímania. Zároveň podporuje vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov, učí kooperácii a súťaživosti. Má dôležitú úlohu aj pri príprave našich klientov na súťaže v stolnom tenise, keďže niektorí úspešne reprezentujú naše zariadenie na súťažiach.

Spojenej škole, Mierová 134, Svit vyjadrujeme srdečné poďakovanie za pomoc a dobrú myšlienku podporiť ľudí so zdravotným postihnutím.                                           Mgr. Beáta Neupauerová

DSC04580DSC04578

Bookmark the permalink.

Comments are closed.