Poďakovanie ZŠ Mierová, SVIT

Vážená p. riaditeľka Ing. Elena Berezovskijová, žiaci ZŠ Mierová a kolektív pedagogických zamestnancov!

Dovoľte mi, aby som Vám v mene našich prijímateľov sociálnych služieb srdečne poďakovala za pohľadnice, ktorými ste ich obdarovali počas vianočných sviatkov. Mnohí z nich trávia Vianoce rok čo rok v zariadení, kde boli kvôli svojmu handicapu umiestnení. Naozaj len malá časť sa dostáva do kruhu svojej rodiny, takže rodinou sa im stávame my -zamestnanci a ľudia, s ktorými nažívajú. Preto bolo nádherné vidieť tie plamienky v ich očiach a nejeden úsmev, podanie ruky, či prekvapený výraz tváre, keď im dievčatá Megy a Ľudka z VIII.B. podávali vianočné pozdravy vyrobené detičkami z Vašej ZŠ. Pre niektorých bolo až nepochopiteľné, že dostali poštu. Tento nádherný a neoceniteľný skutok im pomohol byť aspoň na chvíľu šťastnými. Naši prijímatelia sú ľudia s mentálnym, alebo psychiatrickým postihnutím, no máme aj kombinované postihnutia. Sú v našej starostlivosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Často krát to nie je ľahké ani pre nich a ani pre nás. Každý prejav záujmu zo strany ľudí, ktorí si dali námahu im popriať krásne sviatky, či krásny deň oveľa silnejšie emocionálne prežívajú. No rovnako silno prežívajú aj nezáujem.10394836_504898879702044_8041362566650352938_n 12802806_504898816368717_2115096561074630506_n

Ďakujem veľmi pekne za tento úžasný ústretový krok a verím, že v budúcnosti sa nám opäť spolu podarí vyčariť úsmev na tvárach ľudí, odkázaných na našu pomoc.

S úctou a vďakou

Mgr. Andrea Markovičová, zamestnankyňa CSS Domov pod Tatrami, Batizovce

Bookmark the permalink.

Comments are closed.