Spieva celá rodina ku Svetovému dňu sociálnej práce.

Dňa 16. 03. 2016 sa v Domove pod Tatrami v Batizovciach uskutočnil  1. ročník speváckej súťaže prijímateľov sociálnej služby „SPIEVA CELÁ RODINA“. Súťaže sa zúčastnilo 25 úžasných spevákov z nášho zariadenia. Krásne kultúrne podujatie sme mohli zorganizovať aj vďaka partnerovi našej súťaže Slovenskej komore SP a ASP, ktorí nám projektom ku Svetovému dňu sociálnej práce pomohli s finančnou podporou na zabezpečenie cien. Ceny boli úžasné a súťažiaci veru mali o čo zabojovať. Po vyhlásení súťaže zneli piesne z každej budovy, tak sa naši prijímatelia pripravovali. Porota i ľudia v hľadisku si vypočuli  mnoho piesní v rôznych podaniach, speváci spievali z celého hrdla ako len vládali. Nakoniec porota rozhodla, že nie len víťazi, ale cenu si zaslúži naozaj každý z účastníkov. A tak všetci dostali svoju sladkú odmenu za nádherný výkon a tešíme sa už na ďalší ročník súťaže.

Víťazmi sa stali:

  1. Miesto: Tomko Miroslav
  2. Miesto: Gemza Vít a Rybárová Janka
  3. Miesto: Balážová Dobromila a Želonka Ján

Mgr. Andrea Markovičová

Víťaz Miroslav Tomi súťažiaca partia Rudko porota logo Gabika ceny útechy upravená 3.miesto 2.miesto 1.miesto 1.-3. cena

Bookmark the permalink.

Comments are closed.