Pošli dobro klientom

V rámci projektu Pošli dobro klienti Domova pod Tatrami v Batizovciach začiatkom apríla 2021 obdržali milú poštu od rôznych študentov. Vďaka organizátorke pani Ľudmile Kolesárovej, redaktorke Denníka N sa naši klienti tešili z listov, ktoré im študenti napísali. Radosť klientov a prekvapenie z toho, že si na nich spomenuli spestrila ich každodenný život v zariadení a s nadšením si čítali svoje listy. Touto cestou chceme sprostredkovať aj odkaz klientky pani Evy Hlaváčovej: „Veľmi pekne ďakujem študentom, potešilo ma to a som prekvapená.“ A aké je prianie klientov do budúcna? Prajú si, aby všetci v zdraví mohli vykonávať rôzne aktivity aj mimo zariadenia a ísť „vonku“, ako tomu hovoria. Samozrejme ich poteší aj milá pošta, či už pohľadnica alebo list, pretože mnohí z nich nemajú príbuzných.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.