Potravinové balíčky

Rodinky s deťmi v útulku sa potešili potravinovým balíčkom, ktoré prišla do zariadenia odovzdať pani Janka z Komunitného centra vo Svite, s ktorým zariadenie spolupracuje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.