Štvorlístok šťastia v Domove pod Tatrami

20. marec bol Organizáciou spojených národov v júli roku 2012 vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia. Naši blízki priatelia zo Spojenej školy na Mierovej ulici vo Svite pripravili v rámci tohto dňa pre našich klientov štvorlístky šťastia. Týmto štvorlístkom zdravia, nádeje, lásky a pokoja nám chceli povedať, že na našich klientov myslia. Štvorlístok bol odovzdaný klientom na oddeleniach a všetci sa veľmi potešili, ale boli aj veľmi milo prekvapení.
Zo srdca ďakujeme Spojenej škole, Mierová 134, Svit za všetkých klientov Domova pod Tatrami v Batizovciach a sme nesmierne vďační za to, že naši klienti stretli skutočných priateľov, novú rodinu. Zároveň klienti našli v Spojenej škole vo Svite ten svoj štvorlístok šťastia. Štvorlístok šťastia, lásky, pozornosti a blízkosti druhého.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.