Tvárová gymnastika témou workshopu

Bezplatný workshop zameraný na tvárovú gymnastiku urobila 21.6.2023 pre našich klientov p. Mária Pitoňák, sociálny terapeut, lektorka tvárovej gymnastiky a poradkyňa starostlivosti o pleť. Vysvetľuje, že ľuďom vidieť stres na tvári a u tých, ktorí trpia psychosomatickými alebo telesnými ochoreniami, sa každá bolesť odráža na tvári.
Pracuje aj so seniormi a ľuďmi v domovoch sociálnych služieb, ktorí nemajú možnosť si zabezpečiť starostlivosť o tvár. Podľa nej je potrebné pracovať aj s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením, lebo sa u nich môže zlepšiť funkčnosť orgánov a dokážu pochopiť aj základné cviky. U týchto ľudí spája cvičenie s pocitom, s radosťou a humorom. Napríklad pri cviku bozk si spomenú koho pobozkali a uvoľnia sa emócie, keďže emócia u ľudí s mentálnym znevýhodnením zohráva veľkú rolu a nastupuje ako prvá.
A tak to bolo aj u našich klientov. Cítili sa dobre a aj sa zasmiali keď cvičili rôzne cvičenia – napríklad krúženie s našpúlenými perami alebo ako vzniká bozk, cvičili očami pozeraním do rôznych strán na posilnenie periférneho videnia a očných svalov, robili si masáž pokožky hlavy alebo cvičili vyplazovaním jazyka. Na otázku prečo cvičí s klientmi, napríklad z nášho Domova pod Tatrami, odpovedala: „Lebo sa pri tom dobre cítia, je pri tom sranda a užívajú si to. Chcem im priniesť radosť. Vnímam to ako výzvu, pretože každý človek reaguje ináč. Pre každú skupinu klientov pripravujem iný scenár tvárovej gymnastiky. Mojou úlohou je osloviť klientov a vzbudiť ich pozornosť, keďže majú svoje vnímanie sveta.“

Pani Márii Pitoňák srdečne ďakujeme za to, že sa venovala našim klientom a priniesla im samé pozitívne emócie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.