Tvorivé a tanečno-športové dopoludnie

Prostredníctvom Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu zo Svitu zažili naši klienti dopoludnie bohaté na rôzne aktivity. Učitelia a žiaci sa 26.6.2023 venovali klientom v tvorivej dielni, kde sa zručnosti a skúsenosti pretavili do milých darčekov. Ďalšou aktivitou školy bola aj súťaž v hode loptičkami do koša. Nechýbala ani tanečná škola na pódiu v amfiteátri v parku, počas ktorej sa klienti pod vedením žiačky Kiky učili tanečné kroky a zacvičili si. Postupne sa k nim pridali aj ostatní klienti a využili pekný priestor v amfiteátri. Klienti, ktorým srdcovou záležitosťou je hudba, si mohli individuálne vypočuť hru na priečnu flautu a vidieť spôsob hry. Obľúbenou aktivitou klientov Domova pod Tatrami je spev na pódiu a tak si niektorí zaspievali svoje piesne.
Veľmi si vážime ambíciu školy spojiť rôzne činnosti do jedného celku, čím u klientov vzbudila záujem, podporila pozitívne emócie a zabavila ich. Srdečne ďakujeme učiteľom aj žiakom školy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.