Týždeň mozgu v našom Centre sociálnych služieb

Dňa 15. marca 2024 sa naše CSS zapojilo do Týždňa mozgu 2024 pod záštitou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Pre prijímateľov a interných členov sme pripravili podujatie „Týždeň mozgu v našom CSS“, ktorý pozostával z prednášky o tom, ako funguje naša pamäť, obohatený o skupinový tréning pamäti na precvičovanie hemisfér, koncentrácie a krátkodobej pamäti s cieľom posilniť kognitívne funkcie. Podujatie viedla PhDr. Kristína Jurčo, sociálny terapeut, ktorá je zároveň aj kvalifikovanou trénerkou pamäti. Tréningy pamäti v Domove pod Tatrami prebiehajú skupinovou a individuálnou formou na každom oddelení pravidelne každý týždeň.  CSS_pozvánka na podujatie

Bookmark the permalink.

Comments are closed.