Zdieľané dedičstvo kaštieľa v Batizovciach

V dňoch od 17.9.2018 do 23.9.2018 sa priestory kaštieľa v Batizovciach opäť otvorili pre verejnosť. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 bola téma podujatia zameraná na Kaštiele, kúrie – Deň otvorených dverí. Hlavnou časťou týchto dní bola výstava, komentovaná prehliadka a vernisáž z histórie Kaštieľa v Batizovciach a histórie Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach, výstava výrobkov z ergoterapeutických dielní a vernisáž malieb i kresieb z dielní klientov.

Počas niekoľkých dní sa mohla verejnosť zapojiť aj do rôznych sprievodných aktivít. Svoje miesto tu našli tvorivé dielne pre žiakov Základnej školy v Batizovciach a ďalšie sprievodné aktivity ako je hra pétanque, remeselné workshopy v jednotlivých dielňach klientov, kde bola možnosť vyskúšať si činnosti napríklad v keramickej dielni alebo v dielni upomienkových predmetov. Nechýbalo ani občerstvenie a posedenie v príjemnom prostredí parku pri kaštieli. Návštevníkom podujatia bola k dispozícii kronika nášho zariadenia, do ktorej mali možnosť zanechať svoj odkaz k tejto téme pre budúce generácie. Kaštieľ v Batizovciach celkovo navštívilo asi päťdesiat návštevníkov.

Veríme, že návštevníkov zaujala prezentácia histórie kaštieľa a remeselné workshopy, ale najmä výrobky i kresby našich klientov a svoje pozitívne dojmy odovzdajú ďalej, nakoľko kaštieľ a park v jeho okolí sú prístupné verejnosti podľa vopred dohodnutého termínu.

dav

dav

mde

IMG_8798

IMG_8877

IMG_8848

Bookmark the permalink.

Comments are closed.