Získali sme uznanie na súťaži ANJEL VIANOC 2023

Naši klienti sa zapojili do predvianočnej súťaže ANJEL VIANOC 2023. Pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie tvorili rôznymi výtvarnými technikami anjelov Vianoc tak, ako to vidia svojimi očami. Do súťaže sa zapojilo 10 klientov, bolo zaslaných 9 „anjelských“ výtvarných prác a jedna spoločná práca. Spomedzi 1500 prác z 240 škôl a zariadení zaujal pozornosť ANJEL LÁSKY od pani Alžbety Munkáčiovej a za to jej Tatranská galéria udelila Čestné uznanie. Slávnostné vyhodnotenie súťaže, vernisáž výstavy a odovzdanie cien sa konalo 14.12.2023 v Artklube Tatranskej galérie. Keďže výstava výtvarných diel trvá až do 29.2.2024, naši klienti si boli pozrieť to množstvo výtvarných prác s nádhernými anjelmi. Tešila sa hlavne pani Munkáčiová, že jej Anjel lásky je súčasťou výstavy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.