Reminiscenčná terapia

Novou aktivizačnou terapiou poskytovanou prijímateľom sociálnej služby nášho zariadenia je reminiscenčná terapia, ktorú pripravil a počas nej sa klientom venoval sociálny terapeut PhDr. Kristína Jurčo. Témy pod názvom VIANOCE V MINULOSTI a FAŠIANGY NA SLOVENSKU boli zamerané na prácu so spomienkami za využitia dobových predmetov, pričom klienti si sami vybrali predmet, ktorý ich zaujal. Išlo o potvrdzovanie a uznanie spomienok klientov. K pripravenému textu na tému dopĺňali svoje spomienky ako to prežívali kedysi. Náplňou reminiscencie boli aj pranostiky, ktoré sa viažu k uvedeným témam. Klienti sa počas tejto aktivity veľmi dobre cítili.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.