Poďakovanie Mediačnému centru Poprad

  Chceme sa poďakovať všetkým  z Mediačného centra Poprad,  ktorí pripravili pre našich malých i veľkých nezabudnuteľný zážitok :  vianočnou kapustnicou, zemiačikmi s rybkou, ale aj zbierkou hračiek a inými  vecnými darmi. Z mediačného centra sa postarali aj o to, aby deti mali  celoročné zážitky z výletov a návštevy detských hracích centier. Čítať ďalej

Ďakujeme za mafinky

Veľmi pekne ďakujeme neznámej „ dobrodinke“ , ktorá doniesla pre naše detičky vlastnoručne napečené mafinky s odkazom: „ Požehnané vianočné sviatky, dúfam, že Vám mafinky, ktoré sme napiekli s láskou budú chutiť…“ Čítať ďalej

Chemosvit Fibrochem, a.s.

Dovoľte nám, aby sme Vám srdečne poďakovali za zorganizovanie zbierky hračiek  a detskej obuvi, ktorú ste pripravili  pre deti našich prijímateľov sociálnej služby v Útulku vo Svite. Darčeky sme deťom odovzdali  pri rozožatom vianočnom stromčeku a radosť v ich očiach  sa dá len ťažko opísať. Čítať ďalej

Projekt nadácie SLSP – „Varíme spoločne a s chuťou“

Zapojili sme sa do projektu Nadácie SLSP. Veľmi sme sa potešili správe, v ktorej stálo: „S radosťou Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť bola odsúhlasená Správnou radou Nadácie SLSP a Váš projekt „Varíme spoločne a s chuťou“ bol vyhodnotený  ako úspešný.  Na jeho realizáciu sme získali 1.300,-€. Nadácii SLSP patrí naše veľké                                         ď… Čítať ďalej

Výlet do Tatralandie z projektu Poštovej banky a podpore firmy Toll s.r.o.

Z projektu Poštovej banky sme v rámci individuálnej pomoci žiadali výlet do Tatralandie. Vďaka podpore tak p. Janko s malým Filipkom prežili nezabudnuteľné zážitky. Zamestnanci z firmy TOLLL s.r.o. vychystali „výletníkov“ ako sa patrí. Okrem sladkostí, oblečenia, hračiek im prispeli  aj finančnou zbierkou…Pán Janko nedokázal zakryť  svoje dojatie. Čítať ďalej

Vianoce v Útulku vo Svite

Začiatkom decembra každoročne chystáme ozdoby na vianočný stromček, na ktorom sviečky rozsvieti Mikuláš, anjel a čert. Spoločne sme vyrábali veselých snehuliakov, a tak sa obyčajný papier menil na čarovné dielka malých i veľkých. Dlho očakávaný sprievod Mikuláš, anjel a čert prišiel pozdraviť a rozdať balíčky dobrým deťom. Aj tento rok nám mikulášske balíčky darovala milá teta… Čítať ďalej

Pomáhame potravinami 2015

Slovenský Červený kríž organizoval v spolupráci so spoločnosťou Kaufland Slovenská republika už 2. ročník celoslovenskej charitatívnej zbierky potravín pre ľudí v núdzi „Pomáhame potravinami“. Veľmi sme sa potešili, že dobrovoľníci SČK v Poprade mysleli aj na rodiny, ktorým je poskytovaná sociálna služba v CSS Domov pod Tatrami v Útulku vo Svite a prostredníctvom… Čítať ďalej

Charakteristika zariadenia Útulok

Útulok vo Svite je súčasťou Centra sociálnych služieb (ďalej CSS) Domov pod Tatrami v Batizovciach, ktoré je zariadením v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej PSK) a jeho zriaďovateľom je PSK. CSS Domov pod Tatrami je organizáciou poskytujúcou sociálne služby, ktorá oficiálne vystupuje pod týmto názvom od 1. júla 2012. CSS Domov pod Tatrami… Čítať ďalej

Informácie o prijatí do Útulku

Informácie o prijatí fyzickej osoby do Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami –Útulku. V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, a) poskytuje: ubytovanie na… Čítať ďalej

Poplatky zariadenia Útulok

Platenie úhrady v Útulku Prijímateľ sociálnej služby v útulku je povinný podľa § 72 ods. 1 zákona o sociálnych službách, platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby a tým je Všeobecné záväzné nariadenie PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych… Čítať ďalej

Aké služby poskytujeme v Útulku

Útulok vo Svite poskytuje sociálne služby v rámci svojej pôsobnosti určené § 26 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. V Útulku sa poskytuje sociálna služba: fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že… Čítať ďalej

Opis zariadenia Útulok

Útulok je zriadený v samostatnej budove na adrese Ul. SNP č. 12, 059 21 Svit. V zariadení je celoročná prevádzka. Budova zariadenia je postavená v klasickom baťovskom štýle. Ubytovanie sa pre prijímateľov sociálnej služby poskytuje na prízemí v piatich dvojlôžkových izbách a na poschodí v deviatich dvojlôžkových alebo trojlôžkových izbách. V zariadení sú… Čítať ďalej